Introducere

Străinii care provin dintr-o ţară care nu este membră a Uniunii Europene pot lucra în Spania ca angajaţi (pe baza unui contract încheiat cu un angajator) sau pe cont propriu, în anumite condiţii. Pentru aceasta au nevoie mereu de o autorizaţie de muncă şi rezidenţă. Această autorizaţie se obţine în ţara de origine a persoanei străine, cu excepţia situaţiei în care aceasta se află în posesia unei autorizaţii de rezidenţă. Şederea ilegală pe teritoriul spaniol împiedică acceptarea spre procesare a cererii de autorizaţie de muncă şi rezidenţă.

Pentru a putea lucra, este necesar să fi împlinit vârsta de 18 ani, deşi pot fi angajaţi tineri începând cu 16 ani, dar numai cu consimţământul părinţilor sau a tutorului legal.

Muncitorii străini angajaţi fără Autorizaţie de Muncă şi Rezidenţă nu se află în situaţie legală dar au drepturi de muncă. Orice caz de anomalie în ceea ce priveşte durata excesivă a timpului de lucru, discriminări salariale, reclamaţii privind cantitatea, riscurile de accidentare sau concedieri abuzive pot fi comunicate organizaţiilor sindicale Comisiile Muncitoreşti, (ELA, CC.OO., LAB, UGT, Asociația persoanelor lucrătoare în domeniul menajeriei) o Inspectoratul Muncii.

Persoanele străine cu Autorizţie de şedere şi muncă, pot solicta un loc de muncă , pentru acesta se pot înscrie în Serviciul Basc de Ocuparea forţei de muncă Lanbide. Înscrierea în acest organism permite de asemenea accesul la cursurile de formare profesională. De asemenea,în afară de persoanele străine cu autorizaţie de şedere şi muncă, se pot înscrie ca solicitanţi de locuri de muncă în Lanbide persoanele străine cu Autorizaţie de şedere.

Statutul de şomer se certifică de către Lanbide poate rezulta foarte util pentru obţinerea unor bonificaţii contractuale , patronului care va contracta această persoană.

Pentru aspectele specifice de formare profesională, în afara organismelor deja citate, persoana se poate adresa şi unor organisme publice precum Hobetuz sau propriilor centre de formare profesională.

Obţinerea unui loc de muncă

Primăria oraşului Getxo prin intermediul Getxolan acordă sprijin tuturor persoanelor care se află în căutare activă de lucr, fie pentru a găsi un loc de muncă, fie pentru a pune pe picioare o întreprindere proprie.

Alte resurse pentru ocuparea forţei de muncă în municipiul Getxo sunt:

  • Lanbide o Serviciul Basc de Ocuparea forţei de muncă.
  • Fundaţia Integrarea este o entitate de colaborare a Serviciului Basc pentru Ocuparea Forței de Muncă Lanbide.