Ajutoare economice

Subvențiile Sistemului Basc de Garanție de Venituri și Incluziune Socială oferă:

1. Prestaţii sociale de drept (propriu-zise):

Ajutor de Garanţie a VenituriIor

Este un ajutor economic lunar, pentru acoperirea necesităţilor de bază ale persoanelor şi familiilor care un dispun de mijloace suficiente şi care le sprijină în găsirea unui loc de muncă.

Acest ajutor îl pot primi persoanele care nu deţin resurse sau cele care nu au mijloace suficiente pentru acoperirea necesităţilor de bază şi care întrunesc o serie de condiţii.

Pot fii persoane fără un loc de muncă, salariaţi care deţin puţine resurse, pensionari, beneficiari de alte tipuri de pensii, etc.

Informaţii suplimentare

Sprijin economic Suplimentar pentru Locuinţă

Este un ajutor economic periodic, suplimentar Ajutorului de Garanţie a Veniturlor este destinat acoperirii cheltuilelilor de chirie ale locuinţei sau cazării obişnuite, în oricare modalitate de închiriere , sub-închiriere,leasing,cazare şi închiriere de cameră.

Informaţii suplimentare

Venitul Minim Vital

Atât Venitul Minim Vital, cât și Ajutorul de Garanție a Veniturilor, sunt ajutoare menite să prevină riscul de sărăcie și de excluziune socială a persoanelor care nu dispun de resursele economice suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază.

Ajutorul de Garanție a Veniturilor este considerat un suplement al Venitului Minim Vital.

Informaţii suplimentare

Informaţii şi orientări pentru demersurile acestui ajutor se pot obţine în Lanbide.

2.Ajutoare economice subvenționate:

Ajutoare de urgenţă socială

Ajutoarele pentru nevoi sociale urgente sunt prestaţii economice cu caracter neperiodic destinate acelor persoane ale căror resurse se dovedesc a fi insuficiente pentru a face faţă cheltuielilor specifice, cu caracter ordinar sau extraordinar, precum cele derivate din utilizarea şi întreţinerea locuinţei şi a dotărilor de bază ale acesteia. Pot acoperi, de asemenea, cheltuieli legate de necesităţile primare care nu sunt acoperite de sistemul public sau cheltuielile pentru acoperirea unor împrumuturi contractate anterior.

Pentru a primi acest ajutor trebuie ca persoana să figureze înscrisă în Registrul oricărui municipiu de pe teritoriul Ţării Bascilor cu cel puţin şase luni înainte de data prezentării cererii, să aibă 18 ani împliniţi şi să nu dispună de resurse necesare pentru a face faţă cheltuielilor aşteptate.

Bugetul este limitat şi acoperă doar acele necesităţi pentru care există finanţare suficientă. Din acest motiv, în fiecare an se stabileşte un termen până la care pot fi depuse solicitările pentru aceste ajutoare.

Unde?

Informaţiile şi îndrumările necesare pentru formalităţile de obţinere a acestui ajutor se pot obţine de la Serviciile Sociale de Bază ale Primăriei.

Ajutoare de Incluziune

Sunt ajutoare periodice de natură economică care au obiectivul acoperirii necesităţilor de bază şi facilitarea integrării sociale a acelor persoane care se află în situaţie sau risc de excluziune socială.

Aceste ajutoare pot fii solicitate de către persoanele care nu au drept la Ajutorul de Garanţie de Venituri şi care sunt o unitate de convieţuire independentă.

Numai persoane majore de 18 ani care să fie înscrise în registrul populaţiei în oricare municipiu din Bizkaia pe o perioadă de minimi 30 de luni consecutive înainte de această cerere.

Informaţii suplimentare

Informaţiile şi îndrumările necesare pentru formalităţile de obţinere a acestui ajutor se pot obţine de la Serviciile Sociale de Bază ale Primăriei.