Servicii sociale

Serviciul Social de Bază este calea de acces la Sistemul Basc de Servicii Sociale a cărui funcție principală este de a detecta și a satisface necesitățile membrilor societății.

Sistemul de Servicii Sociale, în colaborare cu diverse sisteme politice și publice, are ca scop:

 • Promovarea autonomiei personale, prevenirea și satisfacerea necesităților individuale și familiale, ca urmare a stării de dependență.
 • Prevenirea și îndeplinirea necesităților care se generează în situațiile de vulnerabilitate.
 • Prevenirea și intervenirea în situațiile de excludere și promovarea integrării sociale a indivizilor, familiilor și grupurilor.
 • Prevenirea și satisfacerea nevoilor derivate din situațiile de urgență.

Sunt servicii destinate tuturor persoanelor înscrise în registrul de evidență a populației al municipiului Getxo, indiferent de cetățenia sa și de faptul că dispun sau nu de permis de ședere, persoane care au nevoie de sprijinul unei echipe de profesioniști dispuși să le ajute să își îmbunătățească autonomía, integrarea și bunăstarea social.

În funcție de districtul rezidențial, accesul se realizează prin intermediul Serviciului Social de Bază al municipiului Getxo-Andra Mari, Algorta-Neguri sauRomo-Las Arenas. Se poate lua legatura prin telefon sau se poate merge direct la sediu.

În cadrul primei programări, persoanele interesate pot obține informații, orientare și consultanță în legătură cu ajutoarele și serviciile Sistemului Basc de Servicii Sociale și se efectuează un diagnostic inițial al diferitelor necesități. Când este cazul, autoritățile în cauză vor realiza programări posterioare pentru a monitoriza situația persoanelor care solicită ajutor. Persoanele în cauză vor putea beneficia de sprijinul unui asistent social pe parcursul întregii intervenții.

Ajutoare și Servicii de îngrijiri primare.

 • Orientare, informare și consultanță.
 • Stabilirea unor diagnosticuri și elaborarea unor planuri de îngrijiri specializate.
 • Însoțire socială.
 • Serviciul de intervenire socio-educativă și psiho-socială.
 • Consultanță legală.
 • Ajutoare economice.
 • Serviciul de îngrijire de zi și găzduire pe timpul de noapte pentru persoane în situație de excludere socială.
 • Gestionarea legii asistenței sociale.
  • Serviciul de ajutor la domiciliu.
  • Teleasistență.
  • Serviciul de îngrijire de zi pentru persoanele în vârstă.
  • Apartamente de protecție.
  • Serviciul de sprijin destinat îngrijitorilor.

Resurse și ajutoare de asistență medicală secundară destinate persoanelor aflate în stare de dependență.

 • Centru de zi.
 • Rezidență.
 • Ajutoare economice.

Ghid de resurse în 10 limbi

Video