Asistența Juridică Gratuită

Asistența Juridică Gratuită garantează faptul că toți oamenii își pot apăra interesele în cadrul procedurilor judiciare chiar dacă nu dispun de mijloace financiare pentru a acoperi aceste costuri. Include taxele de avocat, procurort, experți evaluatori, anunțuri în Buletine, etc.

Persoanele care solicită acest ajutor trebuie să demonstreze lipsa de resurse economice. În plus, trebuie să fi vorba de proceduri care să fie viabile din punct de vedere juridic.

Pot solicita acest ajutor persoanele de naționalitate spaniolă, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene și străinii care locuiesc în Spania, în situație reglementară (cu toate acestea, în cazul proceselor penale sau procedurile referitoare la cererile de azil și Legea de imigrare, nu este necesar această situaţie reglementară).

Unde?

Serviciul de Consultanţă Juridică

Informaţii suplimentare