Luarea în evidenţa populaţiei

Luarea în evidenţă înseamnă înscrierea în Registrul Municipal de evidenţă a populaţiei, un registru în care figurează toţi locuitorii din localitate. Se pot înregistra în Registrul Municipal atât persoanele cu cetăţenie spaniolăl cât şi străinii, indiferent de situaţia lor administrativă reglementată sau nu şi de vârsta lor.

Luarea în evidenţa populaţiei

Persoanele care locuiesc în municipiu au obligaţia de a se înscrie în acest registru.

Persoana străină care nu aparține Comunității Europene, cu excepția celor care dispun de Registrul Populației Municipal/span> înaintea expirării termenului de doi ani de la înscrierea inițială.

Cerinţe

Pentru luarea în evidenţă la Getxo sunt necesare următoarele:

  • Să fii persoană majoră sau minoră cu dispensă.
  • Să fii domiciliat în municipiu.

Demersuri

Trebuie prezentat un document de identitate oficial:

  • În cazul persoanelor cu cetăţenie spaniolă se va prezenta Documentul Naţional de Identiate (DNI).
  • Documentele de identitate valabile pentru străinii care nu provin din ţări membre UE sunt: (N.I.E )Numărul de Identificare pentru Străini sau paşaportul în vigoare. În cazul minorilor este necesar livretul de familie sau certificatul de naştere legalizat.

Este necesară prezentarea unei dovezi de folosire efectivă a locuinţei:

  • Dacă locuinţa este folosită şi de alte persoane care sunt deja luate în evidenţă la Primărie, una din aceste persoane trebuie să semneze Documentul de autorizare sau Permisul de stabilire a domiciliului în locuinţa respectivă , anexând o fotocopie a documentului său de identitate.
  • Dacă nu mai există şi alţi locatari, este necesară prezentarea contractului de proprietate sau a contractului de închiriere.
  • În cazul în care persoana nu are unul din documentele anterioare, trebuie solicitată în scris luarea în evidenţă la Serviciul de Evidenţa Persoanelor, Administraţia va verifica autenticitatea datelor şi a rezidenţei.

Toate persoanele au obligația de a însoți actele în original de către fotocopii.

Când un minor este luat în evidenţă la un domiciliu diferit de cel al părinţilor, trebuie să existe un document de autorizare.

Unde?

Aceste demersuri trebuie să fie făcute la Oficiul de Asistenţă pentru Cetăţean (OAC) şi trebuie realizate din nou la orice schimbare de domiciliu.