Azil, refugiu și apatridie

Persoanele străine cărora le este teamă că ar putea fi victime ale persecuţiei din cauza rasei, religiei, cetăţeniei, opiniei politice, datorită apartenenţei la un anumit sex sau grup social şi fug din ţara lor de origine sau din cea de reşedinţă, pot solicita azil şi refugiu în Spania.

În mod similar, persoanele care nu sunt considerate cetățeni ai unui stat în conformitate cu legislația acestuia, pot depune o cerere de recunoaștere a apatridiei.

Unde?

Formalităţile pentru permisul de azil şi refugiu se fac la Direcţia Superioară de Poliţie.