AUTORIZAŢIA DE MUNCĂ ŞI REZIDENŢĂ

Pentru a lucra în Spania este nevoie de o Viză de lucru şi rezidenţă. Cererea de autorizaţie de muncă no este admisă la dosar dacă persoana străină este în situaţia de iregularitate În Spania.

Vizele se solicită la misiunile diplomatice spaniole în ţările respective de origine şi, în mod excepţional, în alte ţări străine. Cererea de viză se face personal.

Autorizaţia pentru lucru pe cont propriu

Trebuie să fie îndeplinite toate condiţiile cerute de legislaţia spaniolă pentru înfiinţarea unei firme, pentru o activitate independentă sau pentru o persoană fizică autorizată. Se pot obţine informaţii despre acest subiect de la secţia de Întreprinderi din Behargintza.

Autorizaţia trebuie solicitată, personal, în ţara de origine. Durata sa de valabilitate este similară cu cea a autorizaţiilor de muncă ca salariat.

Unde?

Persoanele străine trebuie să ceară Autorizaţia de Muncă şi rezidenţă la Misiunea Diplomatică Spaniolă din ţara lor.

Autorizaţia de muncă pentru angajat al unei firme

Există două modalităţi de obţinere a acestei autorizaţii, ambele realizându-se în ţara de origine. Prima constă într-o ofertă nominală pentru un post de muncă dificil de acoperit în Spania şi care este realizată de către un angajator. Un este necesar ca postul de muncă să fie unul dificil de acoperit dacă persoana respectivă beneficiază de un regim preferenţial (se află în Spania soţul/ soţia sa, unul sau ambii părinţi iar aceştia deţin o autorizaţie reînnoită, are în îngrijire un fiu/ o fiică cu cetăţenie spaniolă)

De asemenea, este posibil să se obțină, prin gestionarea colectivă a angajărilor la origine, un număr maxim de autorizații de angajare pentru lucrătorii străini, stabilit anual și distribuit pe sectoare și zone geografice, pentru a acoperi acele locuri de muncă pe care piața națională nu le poate ocupa. Ofertele din cadrul acestei proceduri sunt generice și se adresează țărilor cu care Spania are un acord în acest sens. În plus, există și o modalitate în această secțiune, și anume vizele de trei luni pentru căutarea unui loc de muncă. Aceste vize specifice pentru căutarea unui loc de muncă se adresează, de asemenea, copiilor și nepoților cetățenilor spanioli.

Tipuri de Autorizaţii pentru a lucra ca salariat într-o firmă

Autorizaţia de lucru ca salariat într-o firmă poate fi de trei tipuri:

  • Iniţială. Este de un an, limitată la o provincie şi la un sector.
  • Reînnoit. Acesta este valabil patru ani și permite desfășurarea oricărei activități în orice parte a teritoriului național, ca angajat sau ca lucrător independent. După aceea, este posibil să se obțină o Autorizație de ședere pe termen lung.

Cererea de reânoire , prelungeşte autorizaţia pe care o posedă până la primirea răspunsului. Dacă Administraţia nu realizează acest demers în timp de trei luni , autorizaţia există şi persoana străină are dreptul de a solicita reânoirea acesteia pe motiv de "tăcere/consimţământ" administrativ pozitivă.

Unde?

Ofertele de muncă se prezintă la Biroul pentru Străini din Bilbao.

Străinii care nu dispun de autorizaţie de rezidenţă în Spania trebuie sa solicite viza de rezidenţă şi de muncă la misiunea diplomatică a Spaniei din ţara sa de origine.

Informaţii suplimentare