şcoala pentru Emanciparea Socio-Politică a Femeilor

Şcoala de Emancipare Socio-politică a Femeilor este un proiect de conştientizare politică şi socială a Femeilor, desfăşurat în reţea, la care participă primăriile din Ermua, Getxo, Basauri şi Ondarroa.

Scopuri

Obiectivul Şcolii este încurajarea implicării femeilor în viaţa politică şi socială, domenii în care multe femei nu au avut acces în trecut.

Direcţii de acţiune

Încurajarea participării politice şi sociale a femeilor atât prin elaborarea unui program formativ care să ofere instrumentele ajutătoare cât şi prin crearea şi consolidarea căilor pentru această participare.

Analiza procesului participativ prin crearea unui Centru pentru Promovarea Femeii în colaborare cu Parte Hartuz (UPV) şi a Masterului cu privire la Egalitatea de Şanse al UPV (Master de Igualdad al Universităţii din Ţara Bascilor).

Colaborarea cu femei provenind din alte culturi. În cadrul acestei preocupări are loc un proiect pentru consolidarea Uniunii Naţionale a Femeilor Sahariene.