Tramiteen Gida

Tramiteak Canales :
 Erlazionatuta
Tramiteak Saila: emailcorreointernetpresencialTelefónicocon certificado
KONTSULTAArtxiboa artxibo@getxo.eus   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
ERREPRODUKZIOAKArtxiboa   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
ZERGA INFORMAZIOADiru-bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ESKAERA OROKORRAErregistro    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OFIZIOZKO BAJA ESKAERAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA JAIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA INMIGRAZIOANEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ERREKLAMAZIOAK HAUTESKUNDE-ZENTSURAKOEstatistika  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ALTA OMISIOAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ETXEBIZITZAKO ALTAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
BAJA ATZERRIRA EMIGRATZEAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
NORBANAKO, TALDEKO ETA FAMILIAKO ERROLDATZE AGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ERROLDATZE ZIURTAGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
HELBIDE ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
DATU PERTSONALEN ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
BAJA HERIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000  
ZERGA INFORMAZIOAExekutibo bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
TERRAZAK JARTZEA OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUETANPromoción Económica  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660140 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Urgull s/n
Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
BEHIN BETIKO EGONALDIA ADINEKOEN EGOITZANGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
DIRULAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIORAKO ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEENTZATGizarte zerbitzuak      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GETXO UDALERRIAN GIZARTE KOHESIO ARLOAN DIHARDUTEN ERAKUNDE/ENTITATEENTZAKO HITZARMEN - DIRULAGUNTZA ZUZENAGizarte zerbitzuak      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA ADINEKO PERTSONENTZATGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ATSEDENERAKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
Calle Las Mercedes, 13
  Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GIZARTE LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIAGNOSTIKOAK ETA ARRETA PERTSONALIZATURAKO PLANAK PRESTATZEAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ORIENTAZIOA, INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZA PSIKOSOZIALAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENAGizarte zerbitzuak    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
  
PRESTAKUNTZA MENPEKO PERTSONEN ZAINTZAILEENTZATGizarte zerbitzuak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGOITZAN MENDEKO PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZE ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
ETXEGABEENTZAKO EGUNEKO ETA GAUEKO HARRERA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ESKABIDEA ALTA EMATEKO UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
GORABEHEREN JAKINARAZPENA UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BAJA-ESKABIDEA TXAKURREN ERREGISTROANIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
BETEKIZUNAK ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK EDUKITZEKOIngurumena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAKKalitatea kalitatea@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GETXOKO ELKARTEEN ERREGISTROAKomunikazioa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EMANDAKO ZERBITZUEN ZIURTAGIRIEN ESKAERA (Erantsi 1)Langileria personal@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
LARRIALDI EDO LAGUNTZA HUMANITARIOETAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZATLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ETXEBIDE-N IZENA EMATEKO ESKAERA ETA UDAL ETXEBIZITZEN SUSTAPENAOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Gran Vía nº 85
  
DIRULAGUNTZARAKO ESKAERA GETXOKO UDALERRIAN ETXEBIZITZA ALOKATZEKOOndarea ondarea@getxo.eus     944660044 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAREN AURKEZPENA (EIT)Ondarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Fueros, 6, primera planta
  
IBILGAILUENTZAKO IBIA EDO PASABIDEA (ALTA, BAJA, TITULAR-ALDAKETA, PLAKA BERRIA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBREN ELEMENTU OSAGARRIETARAKO LIZENTZIA, GUNE ETA BIDE PUBLIKOETANSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PARTZELAZIORAKO LIZENTZIA (LUR-BANAKETA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
URBANIZAZIO-OBREI ATXIKI GABEKO LUR-MUGIMENDUAK, GARBIKETA, LURRETATIK SASTRAKAK KENTZEA, ZOLATZEA, ETAB.Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBREN LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
OBRETARAKO ETA/EDO JARDUERARAKO LIZENTZIAREN TITULARTASUN-ALDAKETAKSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
INSTALAZIOAK EZARTZEA, MODERNIZATZEA EDO ALDATZEA (IGOGAILUA, ESKAILERA-IGOGAILUA, TRANSFORMAZIO-ZENTROAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGITURAZKO EDO LURRAK EUSTEKO EZ DIREN LURSAILAK, LURRAK ETA ABAR IXTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
JABARI ETA ERABILERA PRIBATUKO LURRETAN ZUNDAKETAK ETA PROSPEKZIOAK EGITEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
EGUZKI-OIHALAK, ERROTULUAK ETA ANTZEKOAK INSTALATZEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
PLANTA BERRIKO OBRAK, ERAIKINAK ZABALTZEA EDO BERRITZEA, ETA ERAIKUNTZAK ERAISTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
SAILKATUTAKO JARDUERAK (AURRETIKO LIZENTZIAK ETA KOMUNIKAZIOAK)Sustaketa    Calle Fueros, 6 (Palacio Santa Clara)
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
GETXORI BURUZKO MATERIAL-ESKAERA BEZEROENTZATTurismoa infoturismo@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
944660000
944910800
 
ERRESERBA-ESKAERA EDOZEIN PRODUKTUTARAKOTurismoa infoturismo@getxo.eus c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
  c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
944660000
944910800
 
TXOSTEN-ESKAERA ZIRKULAZIO-ISTRIPUAZUdaltzaingoa    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
Alango 25
944660202 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
LAUGARREN KATEGORIAKO ARMEN TXARTEL-ESKAERAUdaltzaingoa    Alango 25   
AUTOA LAGATZEA GETXOKO UDALARIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Alango 25
944660202  
ALEGAZIOAK ZEHAPEN-ESPEDIENTEEIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
944660202  
ERREKLAMAZIOAK ONDASUNETAN ETA ESKUBIDEETAN IZANDAKO KALTEENGATIKZerbitzu orokorrak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
944660000  
EZKONTZA ZIBILAK EGITEAZerbitzu orokorrak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  
ZERGA INFORMAZIOAZerga-kudeaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13