Ezagutu egoitza

Egoitza elektroniko bat webgune bat da, Interneten herritarrentzat eskuragarri dagoena. Jabea administrazio publiko bat izaten da, eta hark izaten du hura kudeatzeko eta administratzeko ardura. Atari horren bitartez, herritarrek eta enpresek sarbidea dute autonomia erkidegoko administrazioaren informaziora, zerbitzuetara eta izapide elektronikoetara, edozein unetan, denbora aurrezteko.

Herritarren administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez harremana izateko eta komunikatzeko eskubideak berekin dakar egoitza administratibo bat garbi definitzeko beharra, haren bidez herritarrak administrazio titularraren informaziora eta zerbitzuetara sartzeko, aurrez aurre egitean lituzkeen berme berberekin.

Egoitza elektronikoek, beraz, beharrezko neurri juridikoak, antolakuntzakoak eta teknikoak izan behar ditu, bermatzeko edukiak eta zerbitzuak ematen direla publizitate ofizialeko, erantzukizuneko, kalitateko, segurtasuneko, eskuragarritasuneko, irisgarritasuneko, neutraltasuneko, elkarreragingarritasuneko eta identifikazioko, eta egiaztapeneko printzipioei jarraituz.

Egoitzaren zerbitzuak eta erabilerak

Honako hau egin dezakezu egoitza elektronikoan: