Lege-oharren ereduak

Dokumentu hauen helburu nagusia Europako Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean jasotako baldintzekin bat datozen informazio-klausulen ereduak eskaintzea da.

ayuntamiento

Hori guztia, EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAREN, 2016ko apirilaren 27koaren, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituenaren, 13. artikuluan ezarritakoa betez.

Araudian xedatutakoaren arabera, lege-testuen katalogo bat sortu da kudeaketaren xede diren tratamenduen esparruan.

"Andrés Isasi" Musika Eskola

Azpiegiturak eta zerbitzuak

Berdintasuna

Babes zibila

Barne Araubidea

Datu pertsonalen babesa

Diruzaintza

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna arloa

Esku-hartzea

Espazio publikoa

Euskara arloa

Etxebizitza

Gazteria

Getxo Kirolak

Gizarte zerbitzuak

Hezkuntza

Hirigintza

Idazkaritza

Informatika arloa

Ingurumena

Inmigrazioa eta kultur artekotasuna

Jesusen Bihotzaren Udal Egoitza

Kalitatea

Komunikazio arloa

Kontratazioa eta erosketak

Kultur Etxea

Langileak

Lankidetza

Ondarea

Polizia

Sustepen ekonomikoa

Turismoa

...

Udaletxea

Foruak kalea, 1
48992 (Algorta) Getxo