Hasiera  Gobernu Irekia  Herritarren parte-hartzea  Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa
Arduraduna Tratamenduaren arduradunaren identitatea

Getxoko Udala
Foru kalea 1, Getxo (48992 Bizkaia)
Telefono zenbakia: 944660000
Helbide elektronikoa: komunikazioa@getxo.eus
IFK: P4805300C
Datuak Babesteko Ordezkaria: datuak@getxo.eus

Xedea Tratamenduaren helburuen deskribapena
Herritartasuna biziberritzea Gobernu berriaren aurrean, lege-esparruaren arabera.
Datuak administrazio jardueran prozesatuko dira, eta tratamendutik eratorritako legezko erantzukizunen arabera gordeta, baita Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 4/1990 Legearen arabera.
Legitimazioa Tratamenduaren oinarri juridikoa

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren (DPBEDBLO) 6.1. artikulua eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 6.1a artikulua. Interesdunak baimena eman zuen (modu askean, garbian eta informazioa izanda) asmo zehatz batekin edo gehiagorekin bere datu pertsonalak tratatzeko.

 

 Datuak  

 

Baimenean oinarritutako tratamenduen kasuan, ez dauka datuak emateko betebeharrik. Hala ere, hori egiten ez bada izango dugu zerbitzua mantendu.

Hartzaileak Lagatzeko (edo ez) aurreikuspena  Ez da hautematen
  Hirugarren herrialdeei eskualdatzeko (edo ez) aurreikuspena Ez dago aurreikusita
Eskubideak Eskubideak baliatzeari erreferentzia

Interesdunak eskubidea dauka bere datuak ezabatzeko, zuzentzeko eta eskuratzeko, bai eta horien tratemenduari aurka egiteko edo mugatzeko. Horretarako, udaleko zuzendaritzara idatzizko jakinarazpen bat bidali behar du, eta horrekin batera bere identitatea egiaztatzeko agiri bat. Horren ordez, bestela, udaleko egoitza elektronikoan horretara bideratutako izapide elektronikoa abiatu dezake.

Bere datu pertsonalak oker tratatu direla uste badu, erreklamazioa egin dezake horretarako eskumena daukan kontrol agintaritzan.
Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:
Beato Tomás de Zumárraga kalea, 71, 3. solairua
01008 Vitoria - Gasteiz
Tel. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34) 945 016 231
Helbide elektronikoa: avpd@avpd.eus

 

Jatorria   Datuak nondik datozen:
  - Interesadunarengandik
Prozesatzen diren datuen kategoriak:
  - Identifikatzeko: NAN, izena eta abizenak, helbidea, emaila, telefonoa
  - Ezaugarri pertsonalak: jaiotze data, adina, sexua
  Tratamendu jardueren erregistroa   https://www.getxo.eus/eu/informacion/privacidad