BAOn argitarapena eta berritutako HAPO bertsioa

2001. urtean indarrean sartu zenetik, hainbat Xedapen-aldaketa (XA) egin zaizkio; horietako batzuek egitura-antolamenduari eta beste batzuek antolamendu xehatuari eragin diote eta araudi erregulatzailea une bakoitzeko beharrizanei eta eskakizunei egokitzea ahalbideratu dute.

PGOU

BAOn argitarapena:

2013ko bukatuta eta berritutako HAPO bertsioa - Aldaketak:

Jarraian zerrendatzen dira, erabilerarako daukaten Udaleko zenbaki-kodearekin, onartzen duen egintza eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren (BAO) zein aletan argitaratu zen:

 •  Sotoko solairu kopuruari buruzko 7.4.1 artikuluaren 3. atalaren 02 XA. 273/2003 zenbakidun Foru Agindua, martxoaren 26koa.  BAO 80 zk., 2003-04-29  (jaitsi)
 • 01 XA, “Zugazarte” izeneko 5.6 Area osatzeko. 275/2003 zenbakidun Foru Araua, martxoaren 27koa. BAO 162 zk.,  2004-08-23 (jaitsi)
 • 03 XA, “Alango” izeneko  21.1 Egikaritze-unitatea (EU). 703/2004 zenbakidun Foru Araua, maiatzaren 4koa. BAO 96 zk., 2004-05-21 (jaitsi)
 • 06 XA, “Azkorri” izeneko 45 zenbakidun Arearako. 552/2005 zenbakidun Foru Araua, apirilaren 4koa. BAO 162 zk., 2005-08-26 (jaitsi)
 • 05 XA, “Atxekolandeta” izeneko 12 zenbakidun Arearako eta “Begoña Lurmuturreko” galerietarako, 49 zenbakidun banaketa-area berriarekin. 606/2005 zenbakidun Foru Araua, apirilaren 15ekoa. BAO 232 zk., 2006-12-05 (jaitsi)
 • 07 XA, etxabeetan etxebizitzak baimentzekoa 237/2006 zenbakidun Foru Araua, otsailaren 13koa. BAO 185 zk., 2006-09-27 (jaitsi)
 • 08 XA, “San Nicolás” 27.1 EU. 879/2006 zenbakidun Foru Araua, maiatzaren 12koa. BAO 186 zk., 2006-09-28 (jaitsi)
 • 09 XA, “Fadura I” izeneko 33 zenbakidun Arean. 211/2007 zenbakidun Foru Araua, otsailaren 8koa. BAO 38 zk., 2007-02-22 (jaitsi)
 • 10 XA, “Villamonte” izeneko 22 zenbakidun Arean. 14. etxe-uhartea 212/2007 zenbakidun Foru Araua, otsailaren 8koa. BAO 38 zk., 2007-02-22 (jaitsi)
 • 11 XA, ostalaritzako erabileran. Osoko Bilkuraren 83 zenbakidun Erabakia, 2007-04-27. BAO 137 zk., 2007-07-12. (jaitsi)
 • 12 XA, Justizia Jauregian. Osoko Bilkuraren 172 zenbakidun Erabakia, 2008-10-31. BAO 5 zk., 2009-01-09. (jaitsi)
 • 13 XA, “Getxo Antzokia”rentzako, Osoko Bilkuraren 173 zenbakidun Erabakia, 2008-10-31. BAO 5 zk., 2009-01-09. (jaitsi)
 • 21 XA, “Sarri” izeneko 30 zenbakidun Arean. Osoko Bilkuraren 174 zenbakidun Erabakia, 2008-10-31. BAO 5 zk., 2009-01-09. (jaitsi)
 •  15 XA, “Begoñako Lurmuturra” izeneko 49 zenbakidun Areari, Arau Subsidiarioen 7.1.13 artikuluari eta Arriluzen lurrazpiaren erabilerari. Osoko Bilkuraren 175 zenbakidun Erabakia, 2008-10-31. BAO 5 zk., 2009-01-09. (jaitsi)
 • 16 XA, bost banaketa-area berrirentzako. 261/2009 zenbakidun Foru Araua, otsailaren 27koa. BAO 60 zk., 2009-03-30. (jaitsi)
 • 17 XA, Arau Subsidiarioetako “Eraikuntzaren babes-araubidea” izeneko Hamaikagarren Tituluari. 71 zenbakidun Erabakia, 2009-04-27. BAO 95 zk., 2009-05-22. (jaitsi)
 • 14 XA, “Getxo Antzokia”rentzako. Osoko Bilkuraren 110 zenbakidun Erabakia, 2009-06-26. BAO 137 zk., 2009-07-21. (jaitsi)
 • 18 XA, Areetako Azokarentzat eta Arauen 7.4.6 artikuluarentzat. Osoko Bilkuraren 111 zenbakidun Erabakia, 2009-06-26. BAO 137 zk., 2009-07-21. (jaitsi)
 • 19 XA, Bake Eder finkarentzako. Osoko Bilkuraren 112 zenbakidun Erabakia, 2009-06-26. BAO 137 zk., 2009-07-21. (jaitsi)
 • 29 XA, Ribera kaleko 40. zenbakian. 151 zenbakidun Erabakia, 2009-09-23. BAO 207 zk., 2010-10-27. (jaitsi)
 • 28 XA, “Ormaza” izeneko 42 zenbakidun Arearentzako. Osoko Bilkuraren 152 zenbakidun Erabakia, 2009-09-23. BAO 247 zk., 2010-12-27. (jaitsi)
 • 20 XA, Auzo Etxearentzako, “Erromo” izeneko 8 zenbakidu Arean. Osoko Bilkuraren 240 zenbakidun Erabakia, 2009-12-23. BAO 12 zk., 2010-01-20. (jaitsi)
 • 22 XA, Makaleta 19ko babespeko zuhaiztiarentzako. Osoko Bilkuraren 22 zenbakidun Erabakia, 2010-02-26. BAO 57 zk., 2010-03-25. (jaitsi)
 • 24 XA, Atxekolandeta izeneko 12.1 EU berriarentzako. Osoko Bilkuraren 82 zenbakidun Erabakia, 2010-05-28. BAO 247 zk., 2010-12-27. (jaitsi)
 • 23 XA, Salsidu Etorbideko 15. zenbakiarentzako. Osoko Bilkuraren 105 zenbakidun Erabakia, 2010-06-25. BAO 148 zk., 2010-08-04. (jaitsi)
 • 25 XA, desjabetzeko aukera barne hartzeko helburuarekin, bizitoki-erabilera nagusi den eraikinetan, beharrezko zerbitzuak eta instalazioak berritzeko eta irisgarritasuna eraginkor bilakatzeko. Osoko Bilkuraren 125 zenbakidun Erabakia, 2010-07-29. BAO, 150 zk., 2010-08-06. (jaitsi)
 • 27 XA, “Zubilleta” izeneko 36 zenbakidun Arearako. Osoko Bilkurak 2010eko abenduaren 23ko ohiko batzarrean hartutako 207 zenbakidun Erabakia. BAO 11 zk., 2011-01-18. (jaitsi)
 • 30 XA, honako EUetarako: 7.1-“Santa Eugenia”, 5.6.1-“Zugazarte” eta 21.1-“Alango”, Osoko Bilkuraren 12 zenbakidun Erabakia, 2011-01-28. BAO 89 zk., 2011-05-11. (jaitsi)
 • MP 32 que afecta a los Arts. 6.3.29, 7.4.1 y 7.4.6 de las Normas Urbanísticas, con la redacción de un nuevo Art. 7.3.4.1. Acuerdo plenario nº 54 de 25.03.11. BOB nº 77, de 20.04.11. (jaitsi)
 • 33 XA, Bostgarrena kalea egokitzekoa. Osoko Bilkuraren 78 zenbakidun Erabakia, 2011-04-15. BAO 101 zk., 2011-05-27. (jaitsi)
 • 31 XA, “Ormaza” izeneko 42.2 Egikaritze-unitatean. Osoko Bilkuraren 79 zenbakidun Erabakia, 2011-04-15. BAO 96 zk., 2011-05-20. (jaitsi)
 • 34 XA,Kortiñe, Maidagan, Goñi Barri, Aixerrota eta Errotatxu hiri-lurzoruetarako. 157 zenbakidun Erabakia, 2011-11-29. 

  BAO 10, 2012-01-16 (jaitsi)

   35 XA, Trinitate eta María Goñi kaleen arteko oinezkoentzako bideari eragiten diona. Osoko Bilkuraren 21 zenbakidun Erabaki, 2012-02-28. BAO 65 zk., 2012-04-02. (jaitsi)
 • CCE 03 Etxezuri izeneko 10.1 EU kentzekoa. Osoko Bilkuraren 80 zenbakidun Erabakia, 2002-05-31. BAO 53 zk., 2006-03-16. (jaitsi)
 • CCE 02 “Andra Mari-Hiri Eremua” izeneko 43 zenbakidun Area berregokitzeko. Osoko Bilkuraren 12 zenbakidun Erabakia, 2003-07-24. BAO 152 zk., 2003-08-12. (jaitsi)
 • CCE 01 Andra Mari-Hiri Eremua” izeneko 43 zenbakidun Area berregokitzeko. Osoko Bilkuraren 19 zenbakidun Erabakia, 2006-02-24. BAO 120 zk., 2002-06-25. (jaitsi)
 • “ITURRIBARRI-II” izeneko 24 zenbakidun AREA Erabat Birgaitzeko Plan Berezia. Osoko Bilkuraren 29 zenbakidun Erabakia, 2007-02-23. BAO 86 zk., 2007-05-03. (jaitsi)
 • 1.1 E.U.-“Las Arenas-Centro”: Acuerdo de Comisión de Gobierno nº 84 de 06.02.01 y nº 172, de. 27.02.01. BOB nº 71, de 10.04.01. (jaitsi)
 • 29.1 E.U.-“Arrigunaga”: Tokiko Gobernu Batzordearen 496 zenbakidun Erabakia, 2004-07-27. BAO 152 zk., 2004-08-09. (jaitsi)
 • 26.2 E.U.-“Usategi”: Tokiko Gobernu Batzordearen 378 zenbakidun Erabakia, 2007-05-22. BAO 120 zk., 2007-06-19. (jaitsi)
 • 11.2 E.U.-“Neguri”: Gobernu Batzordearen 40 zenbakidun Erabakia, 2003-03-18. BAO 15 zk., 2004-01-23. (jaitsi)
 • 27.5 E.U.-“San Nikolas”: Tokiko Gobernu Batzordearen 56 zenbakidun Erabakia, 2006-01-24. BAO 43 zk., 2006-03-02. (jaitsi)
 • 11.1 E.U.-“Neguri”: Tokiko Gobernu Batzordearen 718 zenbakidun Erabakia, 2009-11-17. BAO 231 zk., 2009-12-02. (jaitsi)
urbanismo

Hiri-garapen Iraunkorreko Eremua

Foruak 6 kalea (Santa Clara egoitza)
48992 Getxo

Telefonoa: 010 / 94 466 00 00
Posta elektronikoa: 010@getxo.eus
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 19:00etara

Lan eta jarduketei buruzko aurretiko komunikazioak, espedienteen kontsulta eta agiri-bilketa. Hitzordua hartu behar da 946620099 telefono zenbakian edo https://citaprevia.getxo.eus web helbidean.

Ondarea eta Etxebizitza: 94 466 00 44 / 45
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:00etatik 14:00etara.