Zurrumurrurik Ez

Estrategiaren helburu orokorra da kultura-aniztasunaren, herritarren gizarteratzearen eta bazterkeriaren aurkako borrokaren balioekin konprometituriko pertsonen eta erakundeen Sarea sortzea, dinamizatzea eta finkatzea, udalerriko gizarte kohesioa hobetzen laguntzeko.

estrategia antirumores Getxo

ZURRUMURRURIK EZ eragileak

Bere auzoa edo udalerria hobetzen eta jarrerak aldatzen parte hartu nahi duen pertsona, sentsibilizatuz, informazioa emanez eta immigrazioari buruzko estereotipo negatiboei aurre egiteko hausnarketara gonbidatuz.

estrategia antirumores Getxo

Zurrumurrurik EZ jarduerak

Informatu zaitez ZURRUMURRIK EZ egungo guztiari buruz, konektatu beste lurralde batzuetako estrategien eragileekin eta ezagutu haien jarduerak.

estrategia antirumores Getxo

Mapa Interaktiboa

Ezagutu Mapa Interaktiboa eta Getxoko zurrumurruen aurkako estrategiari atxikitako erakundeak.

estrategia antirumores Getxo

Baliabideak

Kontsultatu, erabili eta zabal zazu gidak eta eskuliburuak, bideoak, artikuluak eta ikerketak, baliabideak.