Tramiteen Gida

Getxoko Udalak herritarrei eskatzen die bulegoetan aurrez aurreko izapideak ahalik eta gehien murrizteko. Gogoratu, izapide batzuk administrazio elektronikoko bulegoaren bidez egin daitezkeela, baita Call Center eta HABen telefonoen bidez ere.

Hiritarren arreta

  • Herritarrentzako Arreta Bulegoak eta KIUB itxita. Oraingoz, Udaletxeko HABa bakarrik egongo da irekita EZINBESTEKO errolda- eta erregistro-izapideak egiteko. Ordutegia: 08:00-14:00.
  • Bilketa eta Zergak zerbitzuak itxita daude.
  • Gestioak: Administrazio elektronikoko bulegoa
  • Erroldatze ziurtagiria eskatzeko ziurtagiri elektrikoa izan gabe. Postaz bialduko da: https://www.getxo.eus/eu/servicios/solicitudes/certificados
  • Call Center: 010, Getxotik deitzen bada
  • Telefono bidez: 94 466 00 00

Zerbitzu eta tramite zehatzen (Gizarte Zerbitzukoak, Turismokoak…), egungo egoera ezagutzeko sakatu hemen: https://www.getxo.eus/eu/servicios/avisos/1243

Tramiteak
 Erlazionatuta
Tramiteak Saila: Por emailPor correo ordinarioPor internetPresencialTeléfonoOficina de Administración Electrónica con Identificación segura
KONTSULTAArtxiboa artxibo@getxo.eus   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
ERREPRODUKZIOAKArtxiboa   http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/archivo Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial) 944660078  
TERRAZAK JARTZEA OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUETANBarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
944660000  
EZKONTZA ZIBILAK EGITEABarne erregimena    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  
GETXOKO ELKARTEEN ERREGISTROABarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ERREKLAMAZIOAK ONDASUNETAN ETA ESKUBIDEETAN IZANDAKO KALTEENGATIKBarne erregimena  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, primera planta (Casa Consistorial)
944660000  
ESKAERA OROKORRAErregistro    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
ALTA JAIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
BAJA HERIOTZAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ERROLDATZE ZIURTAGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
OFIZIOZKO BAJA ESKAERAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ALTA INMIGRAZIOANEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ALTA OMISIOAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
NORBANAKO, TALDEKO ETA FAMILIAKO ERROLDATZE AGIRIAK EMATEAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
ETXEBIZITZAKO ALTAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
ERREKLAMAZIOAK HAUTESKUNDE-ZENTSURAKOEstatistika  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
DATU PERTSONALEN ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
HELBIDE ALDAKETAEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
BAJA ATZERRIRA EMIGRATZEAGATIKEstatistika    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660000  
PREMIAMENDUZKO PROBIDENTZIAREN AURKAKO ERREKURTSOAKExekutibo bilketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
C/ Gobelaurre 37, bajo 2-dcha
944810302  
NAGUSIEN ETXEKO BAZKIDE TXARTELAGizarte zerbitzuak    c\ Lope de Vega, 12 B   
EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA ADINEKO PERTSONENTZATGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIRU-LAGUNTZA ZUZENA GIZARTERATZEN LAGUNTZEKO HELBURUAZ PRESTATU DIREN UDAL EKIPAMENDUETAN KONFINATUTA EGON DIREN ETXERIK GABEKO PERTSONENTZATGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Urgull s/n
Calle Puerto Orduña 16
  
GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENAGizarte zerbitzuak    Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
C/ Fueros, 1, planta baja
  
ETXEGABEENTZAKO EGUNEKO ETA GAUEKO HARRERA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
PRESTAKUNTZA MENPEKO PERTSONEN ZAINTZAILEENTZATGizarte zerbitzuak    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
ATSEDENERAKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
EGUNEKO EGOITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
FAMILIAKO ZAINKETARAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZA PSIKOSOZIALAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
DIRU-LAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIOAREN ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEETARAKOGizarte zerbitzuak  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Urgull s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Urgull s/n
944660000  
GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOAN ESKU HARTZEKO ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ORIENTAZIOA, INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Urgull s/n
Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
DIAGNOSTIKOAK ETA ARRETA PERTSONALIZATURAKO PLANAK PRESTATZEAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GIZARTE LAGUNTZAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
BEHIN BETIKO EGONALDIA ADINEKOEN EGOITZANGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
TELELAGUNTZA ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
LAGUNTZE ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
  
EGOITZAN MENDEKO PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUAGizarte zerbitzuak    Calle Monte Gorbea, 10 (Esquina Gobelaurre)
Calle Puerto Orduña 16
Calle Urgull s/n
  
GORABEHEREN JAKINARAZPENA UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
BAJA-ESKABIDEA TXAKURREN ERREGISTROANIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
BETEKIZUNAK ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN TXAKURRAK EDUKITZEKOIngurugiroa  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
ESKABIDEA ALTA EMATEKO UDALEKO TXAKURREN ERROLDANIngurugiroa  C/ Fueros, 1, planta baja
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  C/ Fueros, 1, planta baja
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
  
ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAKKalitatea kalitatea@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web
https://eudala.getxo.eus/SolucionUnica/EGestiones/InicioOAE.aspx
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
944660000 Oficina Administración Electrónica con identificación segura
EZGAITASUNAGATIK TAO TXARTELA ESKATZEAKontu-hartzailetza  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660023  
TITULARTASUNA ALDATZEA BIZKAIKO HIRI-ONDASUN HIGIEZINEN KATASTROANKontu-hartzailetza  Torrene, 3
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Torrene, 3
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
944660000
944660028
 
HILERRIKO EMAKIDEN TITULARTASUNAREN ZIURTAGIRIAKKontu-hartzailetza  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660000  
GAINBALIOAREN AURRERAKUNTZAREN ESKABIDEAKontu-hartzailetza gainbalioa@getxo.eus Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
C/ Fueros, 1, planta baja
Torrene, 3
  Calle Las Mercedes, 13
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
C/ Fueros, 1, planta baja
Torrene, 3
944660028  
TAO TXARTELAREN ESKABIDEAKontu-hartzailetza zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
EZGAITASUNAGATIK TMIZ-REN SALBUESPENA ESKATZEAKontu-hartzailetza  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660023  
ALTA EMATEA IBILGAILU BERRIARI TMIZren ERROLDANKontu-hartzailetza zergak@getxo.eus    Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
944660025  
GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGAREN AITORPENA AURKEZTEAKontu-hartzailetza gainbalioa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660028  
ONDASUN ETA KANPOKO ZEINUEN TXOSTENAKontu-hartzailetza  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660000  
EOIZ KITAPEN AITORPENAREN AURKEZPENAKontu-hartzailetza zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
TMIZ, TAO-REN ZATI PROPORTZIONALA ITZULTZEKO ESKABIDEAKontu-hartzailetza zergak@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
944660025  
GAINBALIOAREN ZERGA KUOTAREN % 33KO HOBARIA EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN ALDE HERIOTZAGATIKO ERAGIKETETANKontu-hartzailetza  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
944660023  
IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI IBI-A SALBUESTEKO ESKAERAKontu-hartzailetza  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
  Calle Fueros, 1, segunda planta (Casa Consitorial)
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
944660023  
EMANDAKO ZERBITZUEN ZIURTAGIRIEN ESKAERA (Erantsi 1)Langileria personal@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
GETXOKO GGKE-AK ERAKUNDEAK SENDOTZEKO DIRU-LAGUNTZALankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
LARRIALDI EDO LAGUNTZA HUMANITARIOETAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZATLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
GARAPENERAKO SENTIBERATZE ETA/EDO HEZKUNTZARAKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAKLankidetza      Oficina Administración Electrónica con identificación segura
DIRU-LAGUNTZARAKO ESKAERA GETXOKO UDALERRIAN ETXEBIZITZA ALOKATZEKOOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAREN AURKEZPENA (EIT)Ondarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Fueros, 6, primera planta
  
ETXEBIDE-N IZENA EMATEKO ESKAERA ETA UDAL ETXEBIZITZEN SUSTAPENAOndarea    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
En sus ubicaciones correspondientes
Gran Vía nº 85
  
EGITURAZKO EDO LURRAK EUSTEKO EZ DIREN LURSAILAK, LURRAK ETA ABAR IXTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
OBREN ELEMENTU OSAGARRIETARAKO LIZENTZIA, GUNE ETA BIDE PUBLIKOETANSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
URBANIZAZIO-OBREI ATXIKI GABEKO LUR-MUGIMENDUAK, GARBIKETA, LURRETATIK SASTRAKAK KENTZEA, ZOLATZEA, ETAB.Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
SAILKATUTAKO JARDUERAK (AURRETIKO LIZENTZIAK ETA KOMUNIKAZIOAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
PLANTA BERRIKO OBRAK, ERAIKINAK ZABALTZEA EDO BERRITZEA, ETA ERAIKUNTZAK ERAISTEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
JABARI ETA ERABILERA PRIBATUKO LURRETAN ZUNDAKETAK ETA PROSPEKZIOAK EGITEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
INSTALAZIOAK EZARTZEA, MODERNIZATZEA EDO ALDATZEA (IGOGAILUA, ESKAILERA-IGOGAILUA, TRANSFORMAZIO-ZENTROAK)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
OBRETARAKO ETA/EDO JARDUERARAKO LIZENTZIAREN TITULARTASUN-ALDAKETAKSustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
IBILGAILUENTZAKO IBIA EDO PASABIDEA (ALTA, BAJA, TITULAR-ALDAKETA, PLAKA BERRIA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
PARTZELAZIORAKO LIZENTZIA (LUR-BANAKETA)Sustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
EGUZKI-OIHALAK, ERROTULUAK ETA ANTZEKOAK INSTALATZEASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
OBREN LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIASustaketa    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
  
GETXORI BURUZKO MATERIAL-ESKAERA BEZEROENTZATTurismoa infoturismo@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
c\ Muelle de Ereaga, s/n
944660000
944910800
 
ERRESERBA-ESKAERA EDOZEIN PRODUKTUTARAKOTurismoa infoturismo@getxo.eus c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
  c\ Muelle de Ereaga, s/n
Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Playa de Ereaga, s/n
Variable, dentro de la localidad. Se ubica junto a los principales recursos turísticos así como los acontecimientos culturales y deportivos más relevantes.
944660000
944910800
 
AUTOA LAGATZEA GETXOKO UDALARIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Alango 25
944660202  
TXOSTEN-ESKAERA ZIRKULAZIO-ISTRIPUAZUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus    C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Las Mercedes, 13
Torrene, 3
Alango 25
944660202  
ALEGAZIOAK ZEHAPEN-ESPEDIENTEEIUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
En sus ubicaciones correspondientes
Alango 25
944660202  
LAUGARREN KATEGORIAKO ARMEN TXARTEL-ESKAERAUdaltzaingoa    Alango 25   
APARKATZEKO TXARTEL-ESKAERA MUGIKORTASUN URRIKO edo/eta IKUSMEN-ZOLITASUN MURRIZTUA DUTEN PERTSONENTZATUdaltzaingoa bulegoa.udaltzaingoa@getxo.eus Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Alango 25
  Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Alango 25
944660000
944660202
 
ORDAINKETA ONLINEZerga-bilketa   http://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/mi-pago    
ZERGA-ZORREN ORDAINKETA ZATITZEA ETA GERORATZEAZerga-bilketa exekutibo.bilketa@getxo.eus
bilketa@getxo.eus
   C/ Gobelaurre 37, bajo 2-dcha
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660036
944660038
 
UDAL ZERGAK HELBIDERATZEAZerga-bilketa    Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
Torrene, 3
944660038  
ORDAINAGIRIAK BIKOIZTUTAZerga-bilketa bilketa@getxo.eus    Torrene, 3
Calle Las Mercedes, 13
C/ Fueros, 1, planta baja
Calle Fueros, 1 (Casa Consistorial)
944660036
944660038