Tramiteak

ESKAERA OROKORRA

Kudeaketa Unitatea

ERREGISTRO

Deskribapena

Sarrera-erregistrotik pasatu behar dira herritarrek Getxoko Udaleko edozein sailetara bidali gura dituzten eskaerak, salaketak, eskaerak Udaleko nahiz beste erakunde batzuetako kanpaina zehatzetarako, baita kanpaina instituzionaletarako ere, etab.

Obra-eskaerak (prozedura laburtua) salbuetsiko dira. Eskaera hauek Santa Klara eraikinean, Hirigintza Sailaren egoitzan, entregatu behar dira. Gainerako obra-eskaerak Getxoko Udaleko Erregistro Orokorrean egin behar dira.

Sarrera-erregistroan aurkezten diren eskaeretan ondokoak adierazi behar dira:
1. Interesatuaren (eta, balego, bere ordezkariaren) izen-abizenak. Jakinarazpenetarako aukeratzen duen tokia edo nahiago duen bitartekoa.
2. Eskaeraren egitateak, arrazoiak eta eskakizun zehatza, argi eta garbi azalduta.
3. Tokia eta eguna.
4. Eskatzailearen sinadura edo edozein modutan adierazitako bere borondatearen benetakotasunaren ziurtapena.
5. Zein organo, zentro edo administrazio unitateri zuzentzen zaion

Dokumentazioa

*Erregistro Orokorrerako Oinarrizko eskabidea

Non Tramitatu

Aurrez aurre

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

E-maila: hab.andramari@getxo.eus

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

E-maila: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 / asteazkena: 16:30 - 19:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

Gehieneko epea

Hiru hilabete

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretua. Tokiko Administrazioaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Araudia RD 2568-1986.pdf

Erantsitako agiriak

Erregistro Orokorrerako oinarrizko eskaera DN.05 Solicitud Basica para el Registro General.doc

Bilatu