Tramiteak

EOIZ KITAPEN AITORPENAREN AURKEZPENA

Kudeaketa Unitatea

KONTU-HARTZAILETZA

Deskribapena

Eraikuntza, instalazio edo obra bat egin duenak haren kostua aitortu beharko du, obra amaitu denetik hilabeteko epean. Udalak kostua egiaztatuko du, eta, hala badagokio, zergaren kitapena egingo du (ikus oharrak).

Eskakizunak

Zerga ordaindu behar dute udalerrian eraikuntza, instalazio edo obra bat egin duten pertsona fisikoek, juridikoek edo erakundeek, higiezinaren jabeak badira edo ez badira ere.

Dokumentazioa

- Normalizatutako inprimakia, interesdunak osatutakoa edo idatzitakoa, obraren benetako kostua eta ordaindutakoa jasota utziz.
- Obretarako lizentziaren kopia edo lizentzia eman zuen organoaren aipamena eta ebazpen-zenbakia eta data.
- Obraren zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria, dagokion elkargo ofizialak onetsitakoa, aginduzkoa denean.
- Kontratistak igorritako obren ziurtagiria, edo beste edozein dokumentu, benetako kostua eta ordaindutakoa egiaztatzeko (fakturak, etab.).

Non Tramitatu

Aurrez aurre

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

E-maila: hab.andramari@getxo.eus

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

E-maila: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 / asteazkena: 16:30 - 19:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

E-Posta

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ eta Tasak
Informazioa

E-maila: zergak@getxo.eus

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Informazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Ibilgailuak, EOIZ eta Tasak
Informazioa

Ordutegia: 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660025

Gehieneko epea

4 urte

Ondorioak

Zerga kitatzeko ahalmena iraungitzea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

10/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoa NF1089EUS.doc

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Erantsitako agiriak

EIOZren ondorioetarako eraikuntzaren, instalazioaren edo obraren zenbateko osoaren aitorpena DN.217 Declaracion del importe total de la construccion, instalacion u obra a efectos del ICIO.doc

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Bilatu