Tramiteak

GAINBALIOAREN GAINEKO ZERGAREN AITORPENA AURKEZTEA

Kudeaketa Unitatea

KONTU-HARTZAILETZA

Deskribapena

Aitorpen hau aurkeztu behar dute udalerrian higiezin bat salmentaren bidez eskualdatu duten pertsonek edo horrelako bat dohaintza edo jaraunspenaren bidez eskuratu dutenek.
Aurkezpena egiteko epea 30 egun baliodun da salmenta edo dohaintza gertatu den datatik zenbatuta, edo urte batekoa da heriotza gertatu den datatik zenbatuta, baldin eta jaraunspena bada. Epe horietan ez badira aurkezten hala denean errekarguak eta interesak sortuko dira

Eskakizunak

*Udalerrian higiezin baten saltzailea, edo eskuratzailea izatea jarauntsia edo dohaintzaren ondorioz

Dokumentazioa

*Saltze, dohaintza edo herentzia eskrituraren fotokopia
*Herentziaren kasuan, eskritura egiten ez bada, itsatsita duen formularioa bete eta aurkeztu behar da

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak

Aurrez aurre

HAB Andra Mari
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Benturillena kalea 17 (Sarrera Borreguero klinika zenaren albotik)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Andra Mari

Posta kodea: 48993

Telefonoa: 944660166

Fax: 944660114

E-maila: hab.andramari@getxo.eus

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa Arloa
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru Kalea 1, bigarren solairua (Udaletxea)

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

HAB Udaletxea
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Foru kalea 1, beheko solairua

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoa: 944660066

Fax: 944660107

E-maila: hab.udala@getxo.eus

HAB Areeta/Romo
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Areeta

Posta kodea: 48930

Telefonoa: 944660266

Fax: 944660116

E-maila: hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta
Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00 / asteazkena: 16:30 - 19:00 Aste Santuko, udako eta Gabonetako ordutegia

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48991

Telefonoa: 944660366

Fax: 944660119

E-maila: hab.algorta@getxo.eus

E-Posta

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Hiri-ondasun hiezinen Bizkaiko Katastroan higiezinen Titularitatea aldatzea, OHZ eta Gainbalioa
Informazioa \ Inprimakiak

E-maila: gainbalioa@getxo.eus

Postaz

Posta arruntez edo ziurtatua
Tramitazioa

Idazkiak, eskabideak, etab. bidali hurrengo helbide honetara: Getxoko Udala - Foru kalea 1

Kokapena: Algorta

Posta kodea: 48992

Telefonoz

Kontu-hartzailetza – Zerga Kudeaketa - Hiri-ondasun hiezinen Bizkaiko Katastroan higiezinen Titularitatea aldatzea, OHZ eta Gainbalioa
Informazioa

Ordutegia: 08:00etatik 14:00etara

Telefonoa: 944660028

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko

4 urte

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak

Zerga kitatzeko ahalmena iraungitzea

Baliabideak

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia

Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren Gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Instrukzioa hiri-lurren balio-gehikuntzaren (Gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruz Instrucción de gestión del impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos (Plusvalía).pdf

Erantsitako agiriak

Ordezkatzeko baimena ematea DN.190 Otorgamiento de Representacion.doc

Aitorpena lursailen balio gehikuntzaren zerga likidatzeare ondoreetarako DN.191 Declaracion a efectos de Liquidacion del Impuesto que grava el Incremento de Valor de los Terrenos.doc

Bilatu