Osoko Bilkura

* Osoko bilkuraren emankizuna

Bilkura Saioak

25 zinegotzik osatzen dute Getxoko Udalbatza (Estatuko Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 179. artikuluaren arabera, udalerri bakoitzak hauteskunde-barruti bat osatzen du eta zenbakizko eskala bat aplikatzetik ateratzen den zinegotzi-kopurua hautatzen du, udalerriko biztanle-kopuruaren arabera; hala, 50.001 eta 100.00 arteko biztanleak dituzten udalerriei 25 zinegotzi dagozkie).

Osoko bilkura zinegotzi guztiek eratzen dute eta alkatea da osoko bilkurako burua.

idazkaritza@getxo.eus

Getxon 2019eko maiatzaren 26an egin ziren toki hauteskundeen ondorioz desegin den osoko bilkura ondoko pertsona hauek osatzen dute:

 Amaia Agirre Muñoa

Amaia Agirre Muñoa
 • Getxoko Alkate Andrea
Jaiotze-data: 1974
Ikasketak:
Psikologian lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Oinarrizko Psikologiako Ikaskuntza Aurreratuetan diplomaduna. Espezialitatea: taldeen bitartekaritza, kudeaketa eta gatazkak konpontzea.
Aurreko lanpostua: GEUZ – Agirre Lehendakari Center
Gaur egungo lanpostua: Getxoko Alkatea
Arduraldi esklusiboa
Zinegotzia 2015az geroztik - Alkatea 2019az geroztik

Euskalduna

 Keltse Eiguren Alberdi

Keltse Eiguren Alberdi
 • Lehenengo alkateordea
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Idazkaritza Nagusiaren Arloko zinegotzi titularra
 • Herritarren Segurtasun Arloko zinegotzi titularra
 • Zahartze Aktiboaren Zerbitzuko ordezko zinegotzia

Jaiotze-data: 1964
Ikasketak:
Zuzenbidean lizentziaduna
Aurreko lanpostua:
Abokatua Bizkaiko Tutoretza Erakundean – BFAko Administrazio Orokorreko teknikaria  – Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia
Gaur egungo lanpostua: Zinegotzia
Zinegotzia 2007az geroztik

 Irantzu Uriarte Gómez

Irantzu Uriarte Gómez
 • Lauugarren alkateordea
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Turismo Sustapen eta Informazioko Zerbitzuko zinegotzi titularra
 • Komunikazio, Gardentasun eta Parte-hartze Zerbitzuko ordezko zinegotzia.
 • Euskara Zerbitzuko zinegotzi titularra

Jaiotze-data: 1980
Ikasketak: Enpresa eta Jarduera Turistikoetako diplomaduna.  Deustuko Unibertsitatea Turismoko graduduna Madrileko Antonio Nebrija Unibertsitatea Nazioarteko Turismoaren Kudeaketaren inguruko Master Ofiziala
Euskalduna
Zinegotzia 2015az geroztik

 Álvaro González Pérez

Álvaro González Pérez
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Kontratazio, Ondare eta Etxebizitzaren Arloko zinegotzi titularra
 • Hirigintza, Obra eta Zerbitzu Arloko ordezko zinegotzia. Ingurumena

Jaiotze-data: 1968
Ikasketak: Herri Lanetako ingeniari teknikoa – Eraikuntza Zibilak – Ingurumen Arriskuak Ebaluatzeko Masterra – Laneko Arriskuen Prebentzioko goi-teknikaria – Espezialitateak: segurtasuna eta higienea
Zinegotzia 2007az geroztik

 Ignacio Uriarte Gorostiaga

Ignacio Uriarte Gorostiaga
 • Hirugarren alkateordea
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Kontu-hartzailetza Orokorraren Arloko zinegotzi titularra
 • Diruzaintza Arloko zinegotzi titularra
 • Langileria eta Antolaketa Arloko zinegotzi titularra
 • Ekonomia Sustapen Arloko ordezko zinegotzia

Jaiotze-data: 1975
Ikasketak: Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna – Aseguru-jardularia

 Joseba Arregi Martínez

Joseba Arregi Martínez
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Ingurumen Kalitateko eta Ingurumeneko Hiri Zerbitzuko zinegotzi titularra
 • Idazkaritza Nagusiaren Arloko ordezko zinegotzia
 • Herritarren Segurtasun Arloko ordezko zinegotzia

Jaiotze-data: 1960
Ikasketak: Zuzenbidean lizentziaduna Giza Baliabideen Kudeaketa Masterra (EHU)

 Iñigo Urkitza Yáñez

Iñigo Urkitza Yáñez
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Ekonomia Sustapen Arloko zinegotzi titularra
 • Plangintza, Kudeaketa eta Hirigintza Diziplina. Udal eraikinak arloko zinegotzi titularra.
 • Kontu-hartzailetza Orokorraren Arloko ordezko zinegotzia
 • Diruzaintza Arloko ordezko zinegotzia
 • Langileria eta Antolaketa Arloko ordezko zinegotzia
 • Turismo Sustapen eta Informazioko Zerbitzuko ordezko zinegotzia

 Carlos Sergio Atxotegi

Carlos Sergio Atxotegi

 Janire Ocio Celada

Janire Ocio Celada
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Hirigintza, Obra eta Zerbitzu Arloko zinegotzi titularra. Ertaina 
 • Gobernu Irekiaren Eta Modernizazioaren Arloko zinegotzi titularra
 • Plangintza, Kudeaketa eta Hirigintza Diziplinaren Arloko ordezko zinegotzia. Udal eraikinak
 • Ingurumeneko eta Ingurumen Kalitaterako Hirigintza Zerbitzuko ordezko zinegotzia
 • Kontratazio, Ondare eta Etxebizitzaren Arloko ordezko zinegotzia

 Ainhoa Galduroz Álvarez

Ainhoa Galduroz Álvarez
 • Komunikazioa, Gardentasuna eta Partaidetza Zerbitzuko ordezko zinegotzia
 • Gobernu Irekiaren eta Modernizazioaren Arloko ordezko zinegotzia
 • Euskara Zerbitzuko ordezko zinegotzia

 Arantza Rica Álvarez

Arantza Rica Álvarez

Partido Popular Eduardo Andrade Aurrecochea

Eduardo Andrade Aurrecochea
Ikasketak: Zuzenbidea lizentziaduna
Aurreko lanpostua: Abokatua
Zinegotzia 2003az geroztik

Partido Popular Francisco Javier Elorza Hormaeche

Francisco Javier Elorza Hormaeche
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda

Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Alicia González del Valle Francos

Alicia González del Valle Francos
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Natalia Aranduy Zuazagoitia

Natalia Aranduy Zuazagoitia
Zinegotzia 2019az geroztik

EH BIldu Nerea Guijarrubia Garzia

Nerea Guijarrubia Garzia
Zinegotzia 2016az geroztik

EH BIldu Ibon Rodríguez Larrinaga

Ibon Rodríguez Larrinaga
Zinegotzia 2015az geroztik

EH BIldu Itxaso Maseda Saratxo

Itxaso Maseda Saratxo
Zinegotzia 2019az geroztik

EH BIldu Cristina Zamora Chuquiguanga

Cristina Zamora Chuquiguanga
Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Carmen Díaz Pérez

Carmen Díaz Pérez
 • Bigarren alkateordea
 • Tokiko Gobernu Batzarreko kidea
 • Gizarte Kohesio Arloko zinegotzi titularra
 • Hezkuntza Zerbitzuko ordezko zinegotzia
 • Gazteria Zerbitzuko ordezko zinegotzia
 • Gazteria Zerbitzuko zinegotzi titularra
 • Gizarte Kohesio Arloko ordezko zinegotziaTokiko Gobernu Batzarreko kidea

Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Gonzalo Ayo Jiménez

Gonzalo Ayo Jiménez
Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Asun Olaeta Pérez de Mediola

Asun Olaeta Pérez de Mediola
Zinegotzia 2019az geroztik

Elkarrekin Podemos Ignacio Robles Fernández (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - EQUO Berdeak)

Ignacio (Ina) Robles Fernández
Zinegotzia 2019az geroztik

Elkarrekin Podemos Paula Amieva Clemente (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - EQUO Berdeak)

Paula Amieva Clemente
Zinegotzia 2015az geroztik

 

Osoko bilkurako eskumenak:

 • a) Gobernu organoen kontrola eta fiskalizazioa.
 • b) Udalez gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruzko akordioak, udal mugartearen aldaketa, udalerriak edo udalerria baino txikiagoko lurralde esparruko erakundeak sortzea edo ezabatzea, bildu gabeko organoak sortzea, udalerriaren kapitalizazioa eta udalerriaren edo erakundeen izena aldatzea eta bandera, ezaugarri edo ezkutua hartzea edo aldatzea.
 • c) Plangintza orokorraren hasierako onespena eta Plangintzen udal tramitazioa eta gainerako hirigintza legerian aurreikusitako antolakuntza eta kudeaketa tresnak bertan behera utziko dituen onespena.
 • d) Araudi Organikoa eta Ordenantzak onartzea.
 • e) Zerga izaerako baliabideen zehaztapena, aurrekontuen onespena eta aldarazpena, haren eskumeneko gaietan gastuen xedapena eta kontuen onespen
 • f) Zerbitzuen eta udalekoketa espedienteen kudeaketa erak erabakitzea
 • g) Beste Administrazio Publiko batzuen eskumenen eskuordetza onartzea.
 • h) Eskumenei buruzko gatazkak beste Toki Erakunde batzuei eta gainerako Administrazio Publikoei planteatzea.
 • i) Langileri plantila, langileriaren aukeraketarako frogetako oinarriak eta osagarrizko ordainsarien zenbatekoa erabakitzea; horrez gain, Korporazioko funtzionarioak zerbitzutik banantzea salbu eta nazio izaerako gaikuntza duten funtzionarioen kasuan eta, azkenik, lan-kontratuko langileriaren iraizpenaren berrespena.
 • j) Administrazio eta epai-ekintzen egikaritza.
 • k) Herri jabariko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa.
 • l) Ondarearen besterenganaketa.
 • ll) Onespenerako gehiengo berezia behar delako Osoko Bilkurari dagozkion gainerako guztiak.
 • m) Legeek eratxikitzen dizkioten gainontzeko eskurantzak.

Era berean, Osoko Bilkurari dagokio Alkatearen kontrako zentsura mozioari buruzko hautespena.

Bide beretik, a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) eta ll) hizkietan aipatutako eskurantzak eskuordetzea ezinezkoa izango da.

Beste alde batetik, Testu Bateginaren 23. artikuluarekin eta ROFren 50. artikuluarekin bat etorriz, Osoko Bilkurari dagozkio:

 • a) Udalerriaren ondasun eta eskubideen eskurapena eta haien gaineko transakzioa.
 • b) Auzo ondasunen aprobentxamenduari buruzko araupeketa.
 • c) Urtebetetik gorako iraupena edo urteko aurrekontuan jarritakoak baino kreditu handiagoak behar dituzten lan, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazioa.
 • d) Lan proiektuen onespena, batez ere, haien betearazpenaren kontratazioa eskumenen araberakoa denean
 • e) Kredituen judizioz kanpoko aintzatespena baldin eta aurrekontuko zuzkidura, kreditu eragiketak edo kita eta itxaroteko emakidak ez badaude.
 • f) Defentsa Udalaren kontra hasitako prozeduretan.

Abuztuko bilkura arrunta edozein alderdi politikok sei astegun lehenago Bilkuraren Eguneko Aztergaien Zerrendarekin, eskaria egiten duenean baino ez da egingo.

Arestian aipatu eguna jaieguna izango balitz, hilabete horretako bilkura arrunta ondoko egunean egingo litzateke ordu berean.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +