Informazio batzordeak

Udaletxeko Osoko Bilkuren Aretoan egiten dira. Osasun egoera dela eta, jenderik gabe egiten dira, streaming bidez ematen dira eta aldi bereko itzulpena dago.

Nahitaezko urruntze-neurriak betetzen direla bermatzeko eta, aldi berean, ordezkaritza proportzional bera mantentzeko, batzordeetara eratzen dituzten 11 kideak joango dira.

Herritarrek galderak eginez parte har dezakete. Nola parte hartu? Galderak honela bidal daitezke:

 1. Erregistro telematikoaren bidez, Administrazio elektronikoko bulegoa
 2.   Posta elektronikoz: idazkaritza@getxo.eus

Galdetu duen pertsonaren izen osoa, nortasun-agiri nazionala eta galderaren testua adierazi behar dira. Galderak Batzordeak egin aurreko egunera arte bidal daitezke. Udaleko idazkariak irakurriko du galdera, batzordekideen erregu-galderen txandaren ondoren.

Lurraldeko Informazio Batzordea

DataActaGai-zerrendaBideoa

2020ko Urriak 22, 08.30etan

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Irailak 22

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Ekainak 18

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Maiatzak 21

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Otsailak 20, 09.30etan

Akta Gai-zerrenda  

2020ko Urtarrilak 23

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Abenduak 16

Akta Gai-zerrenda  

 2019ko Azaroak 21

Akta  Gai-zerrenda  

2019ko Urriak 24, 09.30etan

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Irailak 19, 09.30etan

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Uztailak 17

Akta Gai-zerrenda  
 • Hirigintza plangintza
 • Hirigintza kudeaketa
 • Hirigintza baimenak
 • Udal eraikinak
 • Espazio publikoaren kalitatea
 • Hiri mugikortasun iraunkorra
 • Azpiegitura hidraulikoak
 • Energia eraginkortasun eta iraunkortasuna
 • Ingurumeneko hiri zerbitzuak
 • Ingurumen kalitatea
 • Lurzoruaren udal ondarea
 • Etxebizitza
 • Udal hilerria

Presidente titularra: Janire Ocio Celada
Ordezko presidentea: Iñigo Urkitza Yáñez
Kideak titularrak:
- Joseba Arregi Martínez
- Alvaro González Pérez
- Irantzu Uriarte Gómez
- Eduardo Andrade Aurrecoehea
- Natalia Aranduy Zuazagoitia
- Mikel Bildosola Agirregomezkorta
- Nerea Guijarrubia Garcia
- Gonzalo Ayo Jimenéz
- Carolina Uribe de la Espriella 
Kideak ordezkoak:
- Ainhoa Galduroz Alvarez
- Arantza Rica Alvarez
- Carlos Sergio Atxotegi
- Ignacio Uriarte Gorostiaga
- Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda
- Alicia González del Valle
- Ibon Rodríguez Larrinaga
- Itxaso Maseda Saratxo
- Asunción Olaeta Pérez de Mendiola
- Paula Amieva Clemente
Mahaikide titularren bat ez badago, ordezkoetako edozeinek ordeztu ahalko du.

Herritargoko Informazio Batzordea

DataAktaGai-zerrendaBideoa

 2020ko Urriak 22, 10.15etan

Akta Gai-zerrenda Bideoa

 2020ko Irailak 22

Akta Gai-zerrenda Bideoa

 2020ko Uztailak 23

Akta  Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Ekainak 18

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Maiatzak 21

Akta  Gai-zerrenda Bideoa

2020 Otsailak 20, 11.00etan

Akta Gai-zerrenda  

2020 Urtarrilak 23

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Abenduak 16

Akta Gai-zerrenda  

 2019ko Azaroak 21

Akta  Gai-zerrenda  

2019ko Urriak 24

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Irailak 19

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Uztailak 17

Akta Gai-zerrenda  
 • Komunikazioa
 • Gardentasuna
 • Partaidetza
 • Arreta/kudeaketa bulegoak
 • Euskara
 • Datuak babestea eta elkarreragingarritasuna
 • Administrazio polizia
 • Herritarren segurtasuna
 • Babes zibila
 • Zerbitzuak enpresa, merkataritza eta ostalaritza, turismo enpresa, eremu estrategikoetako enpresa eta pertsona ekintzaileei
 • Proiektu berriztatzaileak eta estrategikoak
 • Laugarren sektorea – gizarte ekonomia
 • Informazio eta sustapen turistikoa
 • Herri bidea eta terrazak kudeatzea

Presidente titularra: Keltse Eiguren Alberdi
Ordezko presidentea: Irantzu Uriarte Gómez
Kideak titularrak:
- Ainhoa Galduroz Alvarez
- Arantza Rica Alvarez
- Irantzu Uriarte Gómez
- Iñigo Urkitza Yañez
- Francisco J. Elorza Hormaeche
- Natalia Aranduy Zuazagoitia
- Itxaso Maseda Saratxo
- Ibon Rodríguez Larrinaga
- Asunción Olaeta Pérez de Mendiola
- Paula Amieva Clemente
Kideak ordezkoak:
- Janire Ocio Celada
- Joseba Arregi Martínez
- Alvaro González Pérez
- Carlos Sergio Atxotegi
- Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda
- Alicia González del Valle
- Nerea Guijarrubia Garcia
- Mikel Bildosola Agirregomezkorta
- Carmen Díaz Pérez
- Carolina Uribe de la Espriella  
Mahaikide titularren bat ez badago, ordezkoetako edozeinek ordeztu ahalko du.

Gizarte Kohesiorako Informazio Batzordea

DataActaGai-zerrendaBideoa

2020 Urriak 22, 11.30etan

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Irailak 22

Akta Gai-zerrenda Bideoa

 2020ko Uztailak 23

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Ekainak 18, 12.00etan

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020ko Maiatzak 21

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Otsailak 20

Akta Gai-zerrenda  

2020ko Urtarrilak 23

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Abenduak 16

Akta Gai-zerrenda  

 2019ko Azaroak 21

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Urriak 24

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Irailak 19

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Uztailak 17

Akta Gai-zerrenda  
 • Oinarrizko gizarte zerbitzua
 • Beste zerbitzu eta zentro batzuen hornidura
 • Prestazio ekonomikoak (GLL, AEUL)
 • Zahartze aktiboa
 • Erkidegoan esku hartzea programan eta zerbitzuak kudeatzea (Emakumeen eta gizonen berdintasuna, gaztedia, garapenerako kooperazioa, immigrazioa eta kultura artekotasuna, mendekotasunak prebenitzea, hezkuntza eta sentsibilizazio ekintzak)
 • Ikastetxeetan esku hartzea
 • Boluntariotza sustatzea
 • Diru-laguntzak kudeatu eta lokalak lagatzea

Presidente titularra: Carmen Díaz Pérez
Ordezko presidentea: Gonzalo Ayo Giménez
Kideak titularrak:
- Keltse Eiguren Alberdi
- Ignacio Uriarte Gorostiaga
- Arantza Rica Alvarez
- Ainhoa Galduroz Alvarez
- Janire Ocio Celada
- Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda
- Alicia González del Valle
- Nerea Guijarrubia Garcia
- Itxaso Maseda Saratxo
- Paula Amieva Clemente
Kideak ordezkoak:
- Joseba Arregi Martínez
- Alvaro González Pérez
- Carlos Sergio Atxotegi
- Irantzu Uriarte Gómez
- Iñigo Urkitza Yañez
- Francisco J. Elorza Hormaeche
- Natalia Aranduy Zuazagoitia
- Mikel Bildosola Agirregomezkorta
- Ibon Rodríguez Larrinaga
- Carolina Uribe de la Espriella
Mahaikide titularren bat ez badago, ordezkoetako edozeinek ordeztu ahalko du.

Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordea

DataAktaGai-zerrendaBideoa

2020 Urriak 22, 12.45etan

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Irailak 22

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Uztailak 23

Akta  Gai-zerrenda Bideoa

2020 Ekainak 18

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Maiatzak 21

Akta Gai-zerrenda Bideoa

2020 Otsailak 20

Akta Gai-zerrenda  

2020 Urtarrilak 23

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Abenduak 16

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Azaroak 21

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Urriak 24

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Irailak 19

Akta Gai-zerrenda  

2019ko Uztailak 17

Akta Gai-zerrenda  
 • Idazkaritza nagusia
 • Lege zerbitzua
 • Ondare erantzukizuna
 • Erregistroa
 • Artxiboa
 • Estatistika
 • Elkarte erakundeak eta udalaz gaindikoak
 • Hauteskunde prozesuak
 • Udalbatzako langileak
 • Aurrekontuak
 • Zerga ikuskapena
 • Barneko kontrola
 • Berankortasuna kontrolatzea
 • Enbargoak eta ordainak
 • Finantza kudeaketa
 • Diru sarrerak eta diru-bilketa kudeatzea
 • Langileen politika kudeatzea
 • EEPak eta hautapen prozesuak
 • Postuen balorazioa
 • Negoziazio kolektiboa
 • Antolaketa
 • Lanean segurtasuna eta osasuna
 • Administrazio kontratazioa
 • Erosketak eta hornidurak
 • Udal informazioen sistema
 • Kalitatea eta prestakuntza

Presidente titularra: Ignacio Uriarte Gorostiaga
Ordezko presidentea: Álvaro González Pérez
Kideak Titularrak:
- Keltse Eiguren Alberdi
- Janire Ocio Celada
- Carlos Sergio Atxotegi
- Gonzalo Zorrilla Lequerica Pañeda
- Alicia González del Valle
- Mikel Bildosola Agirregomezkorta
- Ibon Rodríguez Larrinaga
- Carmen Díaz Pérez
- Paula Amieva Clemente
Kideak Ordezkoak:
- Iñigo Urkitza Yañez
- Joseba Arregi Martínez
- Ainhoa Galduroz Alvarez
- Arantza Rica Alvarez
- Francisco J. Elorza Hormaeche
- Natalia Aranduy Zuazagoitia
- Nerea Guijarrubia Garcia
- Itxaso Maseda Saratxo
- Gonzalo Ayo Jimenéz
- Carolina Uribe de la Espriella  
Mahaikide titularren bat ez badago, ordezkoetako edozeinek ordeztu ahalko du.

Informazio batzordeak udal talde politikoen proportzioaren arabera eratzea eta osatzea, ondorengo kideak dituztela, hona:

 • Eusko Alderdi Jertzalea/Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) udal talde politikoaren aldetik zinegotziak: 5.
 • Partido Popular de Getxo/Getxoko Alderdi Popularra udal talde politikoaren aldetik zinegotziak: 2.
 • EUSKAL HERRIA BILDU udal talde politikoaren aldetik zinegotziak: 2.
 • PSE-EE (PSOE) udal talde politikoaren aldetik zinegotziak: 1.
 • ELKARREKIN PODEMOS udal talde politikoaren aldetik zinegotziak: 1

Informazio batzordeak Getxoko Udaleko Osoko Bilkuran erabaki beharreko gaiak aztertu eta horien berri emateko sortzen dira, hala adierazitako arloetan. Hilabetean behin egingo dira, gutxienez.

Udalbatza osatzen duten talde politiko guztiek parte hartzeko eskubidea dute eta, horretarako, talde horietako zinegotziak egoten dira informazio batzordeetan.

Alkatea informazio batzorde guztien berezko burua izango da, baina alkateorde bati edo arloko arduradunari eskuordetu ahalko dio burutza arlo bakoitza eratzean.

Informazio Batzordeak,  Udaleko Osoko Bilkurari proposamenak xedatzeko eta  Udal Gobernuaren jarduera jarraitu eta kontrolatzeko organoak izanik, udal taldeen aniztasuna eta proportzionaltasuna jaso behar dituzte eta Udaleko antolaketara doitu behar dira beraien jarduera hobeago.

09.30 Lurraldeko Informazio Batzordea

11.00 Herritargoko Informazio Batzordea

12.00 Gizarte Kohesiorako Informazio Batzordea

13.00 Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordea

Eskumen nagusiak:

Udalerrian agertuko diren aparteko gaiak aztertzeko osatzen da.

 • Korporazioaren Osoko Bilkuraren menpean jarri beharreko kudeaketa sailaren gaiei buruzko aurreirizpena ematea.
 • Batzordeko Lehendakaritzak proposatutako gaiei buruzko txostena eta eztabaida.
 • Gobernuaren eginkizunak eta kasuan kasuko sailaren kudeaketa kontrolatzea Batzordeko Lehendakaritzari egingo zaizkion galdera eta jabelduren bitartez.
 • Kasuan kasuko sailaren jarduketa eremuak eztabaidatzea. 
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +