Udal Aurrekontuak, txostenak eta erreklamazioak

Kanpoko-kontroleko txostenak

Herri-Kontuen Euskal Epaitegia

El Abra - Getxo Kirol Portuaren auditorentzako txostenak

 

2020ko aurrekontua orokorra

Onartzea

Udalbatzak 2019ko azaroaren 29an egindako ezohiko Osoko Bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2020/01/08ko BAO-ean 4 zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

 

2019ko aurrekontua orokorra

Baterazpena

2018ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan. 

Batearazpena

Lehen hiruhilekoa

Bigarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 518/202 Dekretuaren bitartez onartua. 

 

Kontu Orokorra 2019

 Alkateak Kontu Orokorra egin zuen 2020-06-30ean, Antolakuntza eta Kontuetako Informazio Batzordeak irizpena eman ondoren, 2020-07-23an eta 2020-09-22an egindako bileretan. BAOaren 148. zenbakian argitaratu zen 2020-08-05ean, eta Udalbatzak ohiko bilkuran onetsi zuen 2020-09-29an.

2018ko aurrekontua orokorra

Baterazpena

2017ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

 Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 847/2019 Dekretuaren bitartez onartua. 2019ko martxoaren 27an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra 2018

Alkateak 2019-05-07an eratu zuen 2018ko Kontu Orokorra. Ondoren, horren gaineko ebazpena eman zuen Ogasun, Kontuetako, Ekonomia Sustapeneko, Giza Baliabideetako, Gazteria eta Euskarako Informazio Batzordeak, 2019-05-14an egindako bileran, baita Antolaketz eta Kontuan Informazio Batzordeak ere, 2019-07-17ko bileran. Halaber, 2019-05-24ko 98. BAOan argitaratu zen, eta 2019-07-24ko ohiko bilkuran onetsi zuen Udalbatzak.

 

2017ko aurrekontua orokorra

Baterazpena

2016ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

 Alkatetzaren 890/2018 Dekretuaren bitartez onartua. 2018ko martxoaren 28an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu Orokorra

Alkateak 2018/05/18an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2018/06/01ean eta 2018/07/18an eginiko batzarretan), BBOn 112. zenbakian argitaratuta 2018/06/12an eta Udal Batzak onartuta 2018/07/25ko ohiko bilkuran.

 

 

2016eko aurrekontua orokorra

Udalbatzak 2016ko apirilaren 27an egindako osoko bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2016/05/31ko BAO-ean 103. zenbakian argitaratu da, kapituluka laburtuta.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 614/2017 Dekretuaren bitartez onartua. 2017ko martxoaren 29an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu orokorra

Alkateak 2017/06/14an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2017/06/21ean eta 2017/07/26an eginiko batzarretan), BBOn 125. zenbakian argitaratuta 2017/06/30an eta Udal Batzak onartuta 2017/07/26ko ohiko bilkuran.

Aurrekontua betearazteko oinarriak (PDF / 332 Kb)

2015eko aurrekontua orokorra

Baterazpena 

2014ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan. 

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 638/2016 Dekretuaren bitartez onartua. 2016ko otsailaren 24an egindako batzarren eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari.

Kontu orokorra

Alkateak 2016/05/9an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2016/05/18an eta 2016/07/20an eginiko batzarretan), BBOn 99. zenbakian argitaratuta 2016/05/25ean eta Udal Batzak onartuta 2016/07/27ko ohiko bilkuran.

2014ko aurrekontua orokorra

Baterazpena

2013ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 578/2015 Dekretuaren bitartez onartua. 2015ko martxoaren 26an egindako batzarrean eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari

Kontu orokorra

Alkateak 2015/04/15ean osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2015/04/24an eta 2015/07/20an eginiko batzarretan), BBOn 80. zenbakian argitaratuta 2015/04/29an eta Udal Batzak onartuta 2015/07/24ko ohiko bilkuran.

2013ko aurrekontua orokorra

2012ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 798/2014 Dekretuaren bitartez onartua. 2014ko martxoaren 25ean egindako batzarrean eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari

Kontu orokorra

Alkateak 2014ko maiatzaren 5ean osatuta eta Ogasuna, Kontuak, Sustapen Ekonomikoa, Giza Baliabideak, Gazteria eta Euskara Batzorde Informatzailearen aldeko irizpenarekin, Kontuan Batzorde Berezi gisa eratu zen 2014ko maiatzaren 23an egindako batzarrean

2012ko aurrekontu orokorra

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 788/2013 Dekretuaren bitartez onartua. 2013ko martxoaren 21ean egindako batzarrean eman zitzaion horren berri Osoko Bilkurari

Kontu orokorra

Alkateak 2013ko apirilaren 15ean osatuta eta Ogasuna, Kontuak, Sustapen Ekonomikoa, Giza Baliabideak, Gazteria eta Euskara Batzorde Informatzailearen aldeko irizpenarekin, Kontuan Batzorde Berezi gisa eratu zen 2013ko apirilaren 23an egindako batzarrean 

2011ko aurrekontu orokorra

Udalbatzak 2011ko urtarrilaren 28an egindako osoko bilkuran Getxoko Udalaren Aurrekontu Orokorra onartu zuen hasierako izaerarekin, eta behin betikoz onartua izan da jendaurrean jarritako aldian ez baita erreklamaziorik aurkeztu. Behin betikoz onartutako Aurrekontua 2011/03/03ko BAOean argitaratu da, kapituluka laburtuta.

 Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 695/2012 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2012/03/27eko batzar arruntean jakinarazi zitzaion.

Kontu orokorra

Alkateak 2012/04/16an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2012/04/17an eta 2012/06/21an eginiko batzarretan), BBOn 81. zenbakian argitaratuta 2012/04/27an eta Udal Batzak onartuta 2012/06/26ko ohiko bilkuran.

2010ko aurrekontu orokorra

Udaleko Plenoak, 2009/12/23an egindako bileran hasierako izaeraz onartu zituen 2010ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak. Horren iragarkia 2009/12/29an argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean erreklamazioak aurkez daitezen.

2010-01-29ko osoko bilkuran erabaki zen 2010eko aurrekontu orokorra, hasiera batean onetsita zegoena, behin betiko onestea. BAOean, 23. zenbakian, 2010-02-04koan, laburpen bat argitaratu zen, aurrekontu orokorreko aurrekontu bakoitzeko kapitulu bat eginez.

Batearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak

Likidazioa

Alkatetzaren 842/2011 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2011-03-25eko batzar arrunean jakinarazi zitzaion

Kontu orokorra

Alkateak 2011/04/12an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2011/05/14an eta 2011/07/19an eginiko batzarretan), BBOn 94. zenbakian argitaratuta 2011/05/18an eta Udal Batzak onartuta 2011/07/26ko ezohiko bileran. 

2009ko aurrekontu orokorra

Udaleko Plenoak, 2009/02/27an egindako bileran hasierako izaeraz onartu zituen 2009ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak. Horren iragarkia 2009/03/09an argitaratu da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean erreklamazioak aurkez daitezen.

2009-04-27ko osoko bilkuran erabaki zen 2009ko aurrekontu orokorra, hasiera batean onetsita zegoena, behin betiko onestea. BAOean, 83. zenbakian, 2009-05-06koan, laburpen bat argitaratu zen, aurrekontu orokorreko aurrekontu bakoitzeko kapitulu bat eginez.

Betearazpena

Aurrekontuaren burutzapenak:

Aurrekontu-aldaketak

Likidazioa

Alkatetzaren 1019/2010 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2010-04-29ko batzar arrunean jakinarazi zitzaion

Kontu orokorra

Alkateak 2010/05/07an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2010/05/14an eginiko batzarrean).

2008ko aurrekontu orokorra

2007ko aurrekontuko amaierako kredituetatik luzatutako aurrekontua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Tokiko Entitateen Aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru Arauaren 50. artikuluan ezarritako terminoetan.

 

Likidazioa. Alkatetzaren 1244/2009 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2009-03-27ko batzar arruntean jakinarazi zitzaion.

Kontu orokorra

Alkateak 2009-05-06an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2009-05-14an eginiko batzarrean).

 

2007ko aurrekontu orokorra

Udalaren osokoak, 2006ko abenduaren 22an egindako bilkuran onartu zuen behin betiko 2007ko ekitaldirako Udalaren aurrekontu orokorra, aurrekontu hori kapituluka laburtuta jaso da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2006ko abenduaren 29ko alean.

Onespena

 

Likidazioa

 

Kontu orokorra

Alkateak 2008-05-08an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2008-05-13an eginiko batzarrean).

2006ko aurrekontu orokorra

Udalaren osokoak, 2005eko abenduaren 27an egindako bilkuran onartu zuen behin betiko 2006ko ekitaldirako Udalaren aurrekontu orokorra, aurrekontu hori kapituluka laburtuta jaso da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2005eko abenduaren 29ko alean.

Onespena

Likidazioa

Alkatetzaren 1301/2007 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2007-03-30eko batzar arruntean jakinarazi zitzaion

Kontu orokorra

Alkateak 2007-04-24an osatua (Kontuen Batzorde Bereziak irizpena egin zuen 2007-04-27an eginiko batzarrean). 2007-05-02ko BAOean argitaratu zen, 85. zenbakian eta 2007ko uztailaren 27ko Udal Bilkuran onartuta.

2005ko aurrekontu orokorra

Likidazioa

Alkatetzaren 1120/2006 eta 1484/2006 Dekretuz onetsita. Osoko bilkurari 2006-03-31ko batzar arruntean jakinarazi zitzaion

Kontu orokorra

Alkateak 2006-05-26an eratua eta Kontuen Batzorde Bereziak irizpena eginda 2006-05-31ko eta 2006-07-22ko batzarretan. 107. BAOean argitaratu zen 2006-06-06an, eta osoko bilkurak 2006-07-28an onetsi zuen.

 

Adierazleak

Udal diruzaintzaren hiruhileroko txostenak eta kontu-hartzaileak emandako fakturak

Berankortasunaren kontrako borrokari buruzko 2/2004 legea aldatzen duen 15/2010 Legearen 4.3 eta 5.4 artikuluetan xedatzen dena aplikatuz, Osoko Bilkurak aurkezturiko faktura eta agirien zerrenda jasotzen duen txosten gehigarria.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +